Foto k poďakovaniu - 96712720_235058144434808_3319099629122879488_n

Zoznam čakateľov

DSS - Adamovské Kochanovce, 122, 91305 Adamovské Kochanovce
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná