História zariadenia

Areál DSS Adamovské Kochanovce tvorí barokový kaštieľ, ktorý bol postavený v roku 1760 a zachovalý anglický park. Neskorobarokový kaštieľ bol v roku 1958 adaptovaný, vtedy bolo dokončené aj jeho východné krídlo.

Po druhej svetovej vojne bol v kaštieli zriadený domov dôchodcov, ktorý bol v roku 1962 reprofilizovaný na ústav pre deti a mládež.

V roku 2003 bolo v bočnej budove patriacej areálu vytvorené samostatné tréningové bývanie o kapacite 14 miest. V kaštieli sa okrem izieb klientov nachádza aj spoločenská miestnosť, rehabilitačná miestnosť, hygienické zariadenia, kuchyňa, jedáleň, ošetrovňa, šatne zamestnancov a pod.

Domov sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce je rozpočtovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výdavky stanovuje zriaďovateľ rozpočtovými opatreniami a príjmy sú tvorené najmä z úhrad klientov za poskytovanú sociálnu službu. DSS Adamovské Kochanovce hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré mu určil zriaďovateľ.