Poďakovanie za iný zážitok.

Poďakovanie za iný zážitok.

Už pár týždňov žijeme trochu iné dni.

Riešime iné témy.

Do popredia sa dostávajú iné priority.

Zaznievajú iné slová.

Dejú sa iné veci.

Dnes pred bránou nášho zariadenia zastavilo iné auto. Iné ako kedykoľvek predtým a iné ako ktorékoľvek druhé. Veľké a krikľavé.

Bolo plné respirátorov pre našich zamestnancov a jednorazových plienok pre našich klientov.

Okrem tašiek s pomôckami tu zostal aj pocit zo stretnutia. Bolo milé, srdečné a autentické.

Ďakujeme pánovi MARIÁNOVI GÁBORÍKOVI a pánovi MARIÁNOVI HOSSOVI.

Ich čin nebol len obdarovaním, ale aj vyjadrením postoja. Zariadenia sociálnych služieb sú tu, sú dôležité a stoja za pozornosť. Aj za pozornosť známych športovcov, reprezentantov. Aj takýmito skutkami je možné konať malé zázraky – všimnúť si neviditeľné, či prijať inakosť druhých.

 

Ešte raz pánom a ich realizačnému tímu ďakujeme - ďakujeme za dar s pridanou hodnotou.

                             Mgr. Jana Pondušová, DSS Adamovské Kochanovce