Podpora transformačných procesov v DSS 04/2022 - 11/2023

V transformácii zariadenia máme možnosť pokračovať aj vďaka dopytovému projektu Podpora transformačných procesov v DSS Adamovské Kochanovce (kód projektu ITMS 312041BQT8).
Bližšie informácie o dopytovom projekte podporenom z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje nájdete na našich stránkach v sekcii Aktivity, Projekty.