Základná odborová organizácia DSS

V DSS Adamovské Kochanovce pôsobí odborová organizácia.

Kontaktná osoba: Martina Talianová, predseda základnej odborovej

                          organizácie  DSS

Adresa: Adamovské Kochanovce 122, 913 05

tel. č.:   032/ 64 908 59