Farebná jeseň v parku

Termín: 22.11.2014 - 22.11.2014

Farebná jeseň v parku

 

Už dlhší čas sme sa pohrávali s myšlienkou využiť krásne prostredie kaštieľa a parku DSS Adamovské Kochanovce, pripraviť tu podujatie s rytierskou tématikou...

 

V sobotu 22.11.2014 sa park stal súčasťou realizácie malého projektu "Farebná jeseň v parku", ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý organizuje  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Končiacu sa jeseň sme si ešte chceli užiť a spestriť tak jeden zo všedných dní  našim klientom podobne, ako je sfarbený park práve v čase jesene. Mali sme pripravené množstvo vonkajších aktivít, avšak časť z nich sme pre chladné počasie museli presunúť do vnútorných priestorov.

Zavítali k nám hostia z PB Stupné, CSS AVE Dubnica nad Váhom, deti a mládež z o.z. Silnejší – slabším.

Podujatie otvorila Mgr. Jana Pondušová, poverená riadením DSS, spolu s PhDr. Elenou Behrovou, vedúcou oddelenia sociálnej pomoci TSK.

Vzápätí zazneli tóny temperamentnej hudby a s úsmevom na tvári nám ukážky dvoch cigánskych tancov predviedla naša kamarátka Vierka, skúsená orientálna tanečnica. Ani obyvatelia nášho zariadenia nezaháľali a ukázali všetkým prítomným výsledok niekoľko mesačnej snahy – v žiarivých kostýmoch zatancovali na rytmy tureckej piesne.

Vlna nadšenia zachvátila a rozžiarila prítomné tváre pri príchode psích kamarátov ( Sury, Dorka, Nery a Bublina). Pod vedením lektoriek Majky a Aďky sme si predviedli a vyskúšali ukážky z canisterapie – vedenie psíkov, prekonávanie prekážok, ale aj bezprostredný kontakt a radosť z hry.

A pomaly sme sa presunuli do parku, kde na nás čakali outodoorové aktivity: chodník budovania dôvery (zdolávanie prekážkovej trasy so zaviazanými očami, pričom skupinu viedol jeden člen s otvorenými očami), lukostreľba, hranie futbalu, kurz prvej pomoci, preťahovanie lanom, tréning na rovnováhu apod. 

Zohriať sme sa mohli opäť v spoločenskej miestnosti, pri šálke horúceho čaju a voňavej kávy. Pre hostí bolo pripravené občerstvenie, slané i sladké maškrty a tiež koláč, ktorý upiekli naše obyvateľky v rámci prípravy na samostatnejší život.

Na pamiatku z dnešného dňa si každý účastník mohol vyrobiť vlastný erb z predpripravených vzorov z machovej gumy. Podarilo sa vyrobiť množstvo krásnych erbov – magnetiek.

Záver podujatia sme strávili opäť v parku pri sledovaní vystúpenia SHŠ Wagus, ktoré bolo vtipné i napínavé zároveň.

Spokojnosť a radosť z prežitého mohol každý vyjadriť vhodením orechovej škrupiny do nádoby označenej smajlíkom …. Týmto spôsobom dostal každý možnosť vyjadriť sa sám za seba, aj obyvatelia s poruchou reči.

 

Je mnoho ľudí, ktorí jeseň radi nemajú, pre jej nostalgiu a smutné tmavé dni. No my si myslíme, že aj jeseň, ako každé ročné obdobie, má svoje čaro a každý deň môže byť presne taký aký si ho urobíme – plný lásky, úsmevu a radosti zo života.

 

Poďakovanie:

Poďakovanie patrí IUVENTE, Mgr. Marčekovej (orientálny tanec), Mgr. Tichej (canisterapia), Mgr. Hirjakovi (lukostrelecký oddiel TJ Sokol Trenčianske Stankovce), pani Šprtlovej (o.z. Silnejší – slabším), skupine historického šermu Wagus, všetkým našim dobrovoľníkom (Martinke, Marekovi, Ľubke) a v neposlednom rade realizačnému tímu z radov zamestnancov DSS Adamovské Kochanovce.

 

Mgr. Pašková, Mgr. Pondušová

Miesto konania

DSS Adamovské Kochanovce