Čas vianočný

Termín: 4.12.2015 - 11.12.2015

December je pre prijímateľov plný očakávania, čo im prinesie Mikuláš a či vôbec príde...

Mikuláš chodil v tieto dni po celom svete. Niet teda divu, že zavítal aj k nám do obce. 4.12. sme pripravili pestrý program pre Mikuláša a ten nám za celoročnú snahu priniesol balíček sladkostí a vyčaril úsmev na tvári všetkým obyvateľom DSS.

6.12. sme sa tradične prezentovali zo svojimi výrobkami z keramickej a krajčírskej dielne na Mikulášskej besiedke v obci. Réka a Miška zaspievali vianočné piesne a Peťo s Paľkom pohostili prítomných vianočným punčom.

I Trenčianska župa 9.12. chutila a voňala Vianocami. Vo vestibule Úradu TSK mali naši obyvatelia možnosť predstaviť sa širokej verejnosti, zamestnancom aj návštevníkom ukázať svoje zručnosti pri výrobe ručných prác ( rôzne výrobky, ozdoby, tradičné medovníčky a nápoje). Obyvateľov potešil i záujem druhých ľudí o našu prácu.

Johnson controls nás pozval 11.12. do svojho podniku na prezentáciu nášho zariadenia. Navodili sme tu príjemnú vianočnú atmosféru. Zamestnancom sme ponúkli vianočný punč, varenú čokoládu, perníky. Predstavili sme výrobky z dielne Púpavka, vypočuli si vianočné piesne.