Pracovné stretnutie

Pracovné stretnutie

Pracovné stretnutie v Adamovských Kochanovciach - 6.8.2014

Implementačná agentúra pre OP ZaSI dňa 6.8.2014 zorganizovala v rámci Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI) pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a  Domova sociálnych služieb (DSS) Adamovské Kochanovce za účasti zástupcov sekcie sociálnej a rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (SaRP MPSVR SR). Hlavným dôvodom stretnutia bolo vzájomné ujasnenie si postojov a nastavenia zainteresovaných strán k spolupráci a podpore implementácie NP DI. 

 

Stretnutie sa uskutočnilo priamo v DSS Adamovské Kochanovce, na úvod  sa uskutočnila prehliadka DSS. Členovia tímu NP DI sa spolu so zástupcami sekcie SaRP MPSVR zúčastnili rokovania so zástupkyňou TSK Elenou Behrovou a riaditeľkou zariadenia Janou Pondušovou, kde sa primárne venovali téme ujasnenia si postojov TSK vo vzťahu k NP DI a zároveň ich podpore DSS Adamovské Kochanovce.

 

V ďalšej časti stretnutia projektová manažérka Danka Balalová informovala prítomných zamestnancov zariadenia o cieľoch a plánovaných aktivitách NP DI a súčasnom stave realizácie. Expert pre oblasť sociálnych služieba vzdelávanie Slavomír Krupa zamestnancom vysvetlillegislatívne východiská, predmet a cieľ procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb a čo proces prinesie klientom a zamestnancom zariadenia.

 

Na záver stretnutia prebehla diskusia, v ktorej sa zamestnanci zaujímali predovšetkým  o budúce fungovanie DSS, o pripravovanú zmenu poskytovania sociálnych služieb, ako aj finančné náklady v prechodnom období a po ukončení deinštitucionalizácie. Expert NP DI pre oblasť sociálnych služieb a vzdelávanie Slavomír Krupa, riaditeľka odboru sociálnych služieb MPSVR SR Lýdia Brichtová a Miroslav Cangár vysvetlili dôvody nevyhnutnej zmeny systému poskytovania sociálnych služieb a odpovedali na všetky kladené otázky prítomných zamestnancov. Pani Kelemenová, ktorá v súčasnosti pracuje ako lokálny konzultant v rámci NP DI, oboznámila prítomných s vlastnými skúsenosťami z priebehu procesu deinštitucionalizácie, v čase keď bola riaditeľkou DSS Slatinka.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31