Návšteva DSS Slatinka v Lučenci

Návšteva DSS Slatinka v Lučenci

Pracovná návšteva v Lučenci

 

            Dňa 19. 8. 2014 sme sa ako členovia transformačného tímu DI ( 4 zamestnanci DSS Adamovské Kochanovce) zúčastnili pracovnej cesty do Lučenca. Cieľom bolo zreálniť si vízie o procese deinštitucionalizácie. Vidieť ako v praxi funguje zariadenie, ktoré pôvodne sídlilo v starom kaštieli podobnom tomu nášmu.

Postupne sme navštívili 4 domy a mali možnosť pozorovať, porovnávať, získavať postrehy a skúsenosti. V každom z nich je počet pracovníkov prispôsobený množstvu klientov a najmä ich potrebám a diagnostickej skladbe. Vo svojich výpovediach sa pracovníci zhodli, že vnímajú výrazný posun v kvalite života klientov, ich pokrok smerom k samostatnému životu s minimálnou mierou podpory, čo je vlastne cieľom transformačného procesu. Sami pociťujú, že sa ich práca  zefektívnila, majú viac priestoru venovať sa klientom individuálne, alebo v rámci malej skupiny. Celkovo zmenu ako takú hodnotili veľmi pozitívne. 

V súčasnosti klienti obývajú viacero domov priamo v centre Lučenca a jeden dom, ktorý fungoval v pôvodnom areáli ako tzv. tréningový dom.

Našou prvou zastávkou bol dom na ulici Dr. Vodu, ktorý sa pred štyrmi rokmi stal domovom pre 9 klientov. Podľa slov pracovníčky ( inštruktorky sociálnej rehabilitácie) bola pri prechode z kaštieľa pre klientov veľmi dôležitá najmä orientácia v novom prostredí ( naučiť ich ako sa samostatne pohybovať po meste, nakupovať, odchádzať za kultúrnymi podujatiami – tieto činnsoti už v dnešnej dobe zvládajú samostatne). Dôraz však kládli aj na nácvik rozpoznania a následného riešenia krízových situácií, v rámci ktorého sa klienti naučili pracovať s mobilnými telefónmi.

Klienti sa aktívne podieľali aj na zariaďovaní svojich izieb tak, aby sa prostredie, v ktorom žijú, čo najviac podobalo životu ich rovesníkov. Na výzdobe jednotlivých miestností bolo krásne viditeľné, kto má aké záľuby, čo ho zaujíma, k čomu inklinuje.

Každý klient má podrobne spracovaný individuálny plán rozvoja s prihliadnutím na svoje schopnosti, záujmy a potreby. Zvyšovanie kompetencií v praktickom živote umožňuje klientom aktívne sa zapájať do života komunity. V rámci priateľskej výpomoci   chodia  upratovať do kozmetického salónu, do kancelárií. Chodia však  pomáhať aj do domčeku, v ktorom žijú ich imobilní priatelia s ťažkým mentálnym  postihnutím z pôvodného kaštieľa.

Ďalšou zastávkou bol dom na Sládkovičovej ulici, kde sa už v roku 2007 presťahovalo prvých 6 klientov. Tí boli asi 1 rok pred plánovanou zmenou pripravovaní na presťahovanie. V rámci skvalitnenia služieb poskytovaných klientom sú otvorení práci dobrovoľníkov, študentov na praxi, brigádnikov a využívajú tiež spoluprácu s UPSVaR  a dlhodobo nezamestnanými spoluobčanmi.

Predposlednou zastávkou bol dom na ulici Dekreta Mateja, kde žije v súčasnosti 15 klientov so stredne ťažkým až ťažkým postihnutím. Aj tu však majú vytvorené podmienky pre kvalitný a plnohodnotný život.

V rozhovoroch zamestnanci vyzdvihovali dôležitosť tímovej práce v prospech klienta, aby všetci pracovníci, čo prichádzajú s klientom do priameho kontaktu s ním pracovali na nácviku určitej zručnosti rovnakým spôsobom.

 

            Návšteva v Lučenci bola veľmi podnetná, splnila naše očakávania , videli sme, že aj v domoch, ktoré nie sú účelovo vybudované sa dá vytvoriť útulný a podnetný domov pre klientov.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30