Zabezpečenie ochrany klientov ZSS a personálu ZSS počas pandémie COVID-19