Oznam

OZNAM

Vážení rodičia, rodinní príslušníci,

vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologicú situáciu a prebiehajúcu prípravu klientov na očkovanie treťou dávkou, sú dňom 23.11.2021 prerušené všetky návštevy v DSS. Cieľom je minimalizovať riziká prípadných komplikácií.
Ďakujeme za pochopenie.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel.č. 0901918699

Dôležité upozornenie

Od 1.12.2020 máme v DSS zriadenú COVID zónu.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. číslach: 032/6490859, alebo 0901 918 699

Pondelok - Piatok, v čase od 13:00 - 14:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

Krízový štáb DSS Adamovské Kochanovce

Dôležité upozornenie

14.9.2020

Na základe aktuálnej situácie v Trenčianskom kraji pristupuje DSS Adamovské Kochanovce k zákazu návštev, od 14.09.2020 do odvolania. Ďalší postup bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v kraji.

Aktuálne informácie Vám radi poskytneme na číslach: 032/6490859, alebo 0901 918 699

Ďakujeme za pochopenie.

Krízový štáb DSS Adamovské Kochanovce

Dôležité upozornenie

4.september 2020

DSS Adamovské Kochanovce pristupuje od 7.9.2020 k povoleniu návštev, za prísneho dodržania týchto bezpečnostných opatrení:

1. Dĺžka návštevy - maximálne 60 minút.
2. Počet návštevníkov u jedného prijímateľa sú 2 osoby (nad 15 rokov veku).
3. Ohlasovanie návštev vopred, min. 48 hod. vopred kvôli lepšej organizácii.
4. Kontaktná osoba pre návštevy - Mgr. Petra Hodáková,                         032/649 08 59, 0901/918 699, petra.hodakova@csskochanovce.sk.
5. Návštevné hodiny: ŠTVRTOK  a PIATOK                                           od 09.30 hod. – do 14.00 hod.
6. Návšteva používa po celý čas rúško a určené OOP.
7. Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené.
8. Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť   fyzických osôb musí byť dodržaná (odstup medzi jednotlivými návštevami min. 2 m).

V prípade zmeny epidemiologickej situácie si DSS Adamovské Kochanovce vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy a opätovne prijať opatrenia na minimalizovanie vzniku nákazy v zariadení. Prípadné opatrenia budú prijaté v záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia prijímateľov a zemestnancov DSS.

Epidemiologickú situáciu sledujeme a prehodnocujeme na dennej báze, v prípade jej zhoršenia pristúpi DSS Adamovské Kochanovce k okamžitému plošnému zákazu návštev a bude sa riadiť usmerneniami RÚVZ Trenčín.

Za pochopenie ďakujeme.

Krízový štáb DSS Adamovské Kochanovce

Dôležité upozornenie

19.august 2020

Na základe zhoršenia epidemiologickej situácie v Trenčianskom kraji vydal RÚVZ v Trenčíne nové opatrenia, na základe ktorých aj v DSS Adamovské Kochanovce platí zákaz návštev, od 20.8. do 31.8.2020. Ďalší postup bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v kraji.

Aktuálne informácie Vám radi poskytneme na číslach: 032/6490859, alebo 0901 918 699

Ďakujeme za pochopenie.

Krízový štáb DSS Adamovské Kochanovce

Dôležité upozornenie

3.8.2020

Z dôvodu zhoršenia vývoja epidemiologickej situácie v Trenčianskom kraji pristupujeme odo dňa 3.8.2020 k dočasnému zákazu návštev z/do okresov Prievidza, Myjava, Bánovce nad Bebravou, nakoľko ide o oblasti so zvýšeným výskytom osôb pozitívne testovaných na Covid-19.

Aktuálne informácie Vám radi poskytneme na číslach: 032/6490859, alebo 0901 918 699

Ďakujeme za pochopenie.

Krízový štáb DSS Adamovské Kochanovce

Oznam

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia Covid-19 si DSS Adamovské Kochanovce vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy a opätovne prijať opatrenia na minimalizovanie vzniku nákazy v zariadení. Prípadné opatrenia budú prijaté v záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia prijímateľov a zemstnancov DSS.

Za pochopenie ďakujeme.

Oznam

V prípade výskytu ochorenia Covid-19 u prijímateľa, zamestnanca, alebo u návštevy (do 14-tich dní od návštevy) pristúpi DSS Adamovské Kochanovce k okamžitému plošnému zákazu návštev a bude sa riadiť usmerneniami RÚVZ Trenčín.