Priateľ si ťa cení...

Priateľ si ťa cení...

V dňoch 1.-11.6.2014 sa v Rekreačnom zariadení Výtoky v Moravanoch nad Váhom (ďalej RZ Výtoky), v rámci programu Mládež v akcií, zrealizoval projekt „Priateľ si ťa cení...“. Projekt bol zameraný na medzinárodnú mládežnícku výmenu ľudí z Českej a Slovenskej republiky, a je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ.

Cieľovú skupinu tvorilo 40 mladých ľudí zo Slovenskej a Českej republiky, pričom každá skupina bola zložená zo zdravých mladých ľudí a mladých ľudí so znevýhodnením (ľudia žijúci v domovoch sociálnych služieb). Našu skupinu mladých ľudí so znevýhodnením tvorili mladí  ľudia žijúci v DSS Adamovské Kochanovce. Skupinu „zdravých“ mladých ľudí tvorili mladí ľudia náhodne vybraní zo základných škôl v Trenčíne a mladí ľudia žijúci v Detských domovoch (DD Lastovička v Adamovských Kochanovciach a DD v Zlatovciach). Skupinu z ČR tvorili taktiež „zdraví“ mladí ľudia a mladí ľudia so znevýhodnením (ľudia žijúci v DZP Kunovice - Na Bělince a DZP Uherský Brod (DZP = Domov pro osoby se zdravotním postižením), ktoré patria pod Sociální Služby Uherské Hradiště). Cieľom projektu „Priateľ si ťa cení...“ bolo zmierniť predsudky o tom, že mentálne postihnutí ľudia nedokážu nič urobiť, nedokážu sa nič naučiť..., čo sa nám čiastočne aj podarilo splniť. Všetky aktivity počas výmenného pobytu boli zamerané práve na tento cieľ (príprava kultúrneho predstavenia; skrášlenie prostredia RZ Výtoky: natieranie lavičiek, natieranie stojanov na vrecia na odpad, vyčistenie potoka apod.).

V RZ Výtoky sme prežili 11 nádherných dní, ktoré sme si užívali plným priehrštím. Počas týchto dní sme spolu participovali a zrealizovali množstvo aktivít. V priebehu prvých dní sme sa formou hier zoznamovali, spoznávali sme jednotlivé štáty, mestá v ktorých žijeme, a hľadali rozdiely v kultúrach... (prezentácie, diskusie, zábavný kvíz). Na vstupnú bránu sme vyvesili zástavy SR, ČR, EÚ, ktoré sme spoločne namaľovali na plachty. Taktiež sme si vytvorili svoju vlastnú zástavu. Dohodli sme sa, že na nej budú symboly ako: strom, motýľ, srdce, smajlíci... Ďalej sme si pozreli prezentáciu na tému Predsudky, zapojili sme sa do diskusie...

Aktivita, ktorá nám zabrala najviac času, bola príprava a realizácia speváckeho, tanečného a divadelného predstavenia účastníkov mládežníckej výmeny. Celá skupina v tejto časti výmenného pobytu participovala, rozvíjala komunikačné schopnosti, pričom bola rozdelená na menšie, zmiešané podskupiny, ktoré sa podieľali na prípravách vystúpenia (nácviky, výroba kulís, príprava a výroba kostýmov, príprava a výroba pozvánky na predstavenie, dolaďovanie programu...).

Nedeľa 8.6.2014 bola našim „Dňom D“. Ako prví sa pred publikom predstavili priatelia z ČR, so svojim speváckym vystúpením. Publikum tvorili obyvatelia Moravan nad Váhom a obce Banka. Nasledovalo divadelné predstavenie klientov DSS Adamovské Kochanovce a Haničky z ČR „Popletená Pančucha“. Po nich sa predstavila mládež z Českej a Slovenskej republiky so svojim tanečným predstavením v rytme Salsy. Na záver sme si všetci spolu zaspievali pieseň Zuzany Smatanovej „Nekráčaj predo mnou“, na ktorú sme mali nacvičenú aj choreografiu. Po nás sa publiku predstavili „Karpatskí valaškári“. Tí prijali našu výzvu ešte raz si spolu zaspievať a zatancovať pieseň od Zuzany Smatanovej.

Členovia Folklórneho súboru „Karpatskí valaškári“ k nám prišli už v sobotu (7.6.2014). Strávili sme s nimi jeden pekný deň, pričom nám rozprávali o svojej činnosti. Každý so záujmom a so zvedavosťou počúval, keď nám predstavovali svoje hudobné nástroje a rozprávali o živote a zvykoch na dedine. Vo večerných hodinách nám pripravili milé prekvapenie: rozložili na lúke ďalekohľad a pozorovali sme nočnú oblohu. Mohli sme pozorovať Mesiac, planétu Saturn spolu so svojim mesiacom Titanom. Pre všetkých nás to bol jeden z nezabudnuteľných zážitkov, ktorý mnohí zažili po prvýkrát.

11 dní ubehlo ako voda a my sme museli pomaly baliť kufre, upratovať chatky... Náš projekt sme ukončili krátkou prezentáciou fotografií z projektu. Všetci sme dostali na pamiatku tričká s logom projektu a navzájom sme si vymenili náramky (plietli sa počas pobytu - boli vo farbách oboch krajín - biela, modrá, červená). No vtom prišiel autobus a náš pobyt sa musel skončiť, ale všetci veríme, že priateľstvá ktoré tu vznikli nezaniknú tak ľahko, pretože „Priateľ si ťa cení...“

Skupina zdravých mladých ľudí dostala za úlohu anonymnou, písomnou formou zhodnotiť projekt. Väčšina sa zhodla na tom, že do projektu išla s obavami, ale čím viac spoznávala znevýhodnenú skupinu, tým viac si uvedomovala svoj postoj k takýmto ľuďom predtým (nik zo zúčastnených zatiaľ do kontaktu s takýmito ľuďmi neprišiel). Uvedomili si, že nemôžu súdiť človeka len podľa jeho vzhľadu, podľa toho odkiaľ pochádza... Taktiež si niektorí uvedomili a zmenili svoj rebríček hodnôt. Jeden účastník dokonca napísal, že takýto pobyt by prial zažiť každému, aby spoznal takýchto ľudí..., a že teraz pochopil prečo robíme takúto prácu... Mnohí z účastníkov sa naučili nebáť sa povedať svoj názor otvorene, za čo si ich veľmi cením. U handicapovaných ľudí takéto hodnotenie nebolo možné v takej miere ako u zdravých ľudí, nakoľko komunikačné schopnosti nie sú tak rozvinuté. Svoje pocity vyjadrovali počas pobytu spokojným výrazom tváre, úsmevom na tvári, kreslením smajlíkov, pozitívnym hodnotením počas rozhovorov... smutné tváre a slzy v očiach sme videli len v deň odchodu.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Február 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29