Koník deťom - P1100442

Spoločná cesta k novému domovu

Bez predsudkov

23.5.2019
Propagačný spot vytvorený v rámci projektu "Spoločná cesta k novému domovu" zameraného na podporu komunitných sociálnych služieb.

Nezávislý život

23.5.2019
Rozhovor s klientkou zariadenia sociálnych služieb Chráněné bydlení Staré Město o zmene, ktorú jej priniesol prechod z ústavnej starostlivosti do komunitného bývania.