Trenčiansky omar - 15.11.2012 - Ztp preukazy omar 2012 147

Zoznam čakateľov

DSS - Adamovské Kochanovce, 122, 91305 Adamovské Kochanovce
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná