143110696_1126682687769719_1643277968422876946_n

Zoznam čakateľov

DSS - Adamovské Kochanovce, 122, 91305 Adamovské Kochanovce
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná