„chcem úplne normálny život, chcem azda veľa...“ spieva vo svojej piesni sima martausová. jeho príchuť sme okúsili v chalúpke v lone prírody v dňoch 24. - 27.7.2018. rekreačno-pracovného pobytu v chránenej krajinnej oblasti kykula, pri obci chocholná – velčice, sme sa zúčastnili v počte deviatich prijímateľov sociálnej služby za podpory štyroch pracovníčok dss adamovské kochanovce. tento príjemný a užitočný pobyt nám pomohlo zabezpečiť o. z. silnejší slabším. počas pobytu sme si vyskúšali život bežného človeka v bežnej domácnosti. učili sme sa čistiť a krájať zeleninu a zemiaky, upratovať, pripraviť si jedlo… museli sme sa postarať sami o seba... nemali sme pri sebe pani kuchárky, ktoré by nám navarili. s podporou pracovníčok danky, peťky, marcelky a milky sme si pripravovali každé jedlo, ktoré sme išli jesť. pred každým varením sme sa učili postup: výber a príprava surovín, oboznámenie sa s postupom, samotná príprava jedla. pani danka sa tejto úlohy chopila s radosťou, pričom nám vysvetľovala ako sa taká hríbová polievka varí. ilonka hneď reagovala: „ty vieš variť?, veď ty nie si kuchárka...“. keď sme mali v domácnosti všetko hotové (upratané, navarené...), vybrali sme spoznávať okolitú prírodu. je tu veľký zdroj liečivých byliniek, z ktorých sa dá uvariť chutný čaj. zbierali a ochutnávali sme aj čerstvé maliny, ktoré chutili výborne. najviac nás však zaujali domáce zvieratá, ktoré sme neskutočne dlho pozorovali… dokonca sa nám dali aj pohladkať. zblízka sme videli na lúke pásť sa stádo kráv. v hlave nám začalo víriť strašne veľa otázok, na ktoré nám ochotne a trpezlivo odpovedal hospodár starajúci sa o zvieratá: čo kravy jedia?, ako a kde vzniká mlieko?, kde kravy spia? ….). majo si počas pobytu splnil jeden zo svojich snov...pomodliť sa pri drevenom kríži. na to, aby sa tam dostal, musel prejsť pešo asi 2,5 km, čo mu tentokrát nerobilo žiadne problémy. popri ceste sme postretali a porozprávali sa aj s náhodnými okoloidúcimi ľuďmi. páčili sa nám tiež večerné sedenia vonku, kde sme pozorovali západ slnka, hviezdy…pri tejto príjemnej atmosfére sme si rozprávali o svojich snoch. pobyt sa nám veľmi páčil. zrazu sa každý z nás prejavil vo veciach, ktoré boli doposiaľ nepovšimnuté: ivetka je zodpovedná a starostlivá, … tibor s tomášom sú vytrvalí turisti, … marián je šikovný a zručný pri príprave jedla, … danka a marta majú nádherný vzťah k zvieratám, … ilonka s miškou sú zas pracovité a športovo nadané, … a renátka? … tá bola spokojná so všetkým, čo sa dialo a je dobrý pozorovateľ … okrem prežitia a získania nových skúseností, sme sa mohli všetci viac zblížiť a aj naše pani opatrovateľky (danku, peťku, milku a marcelku) spoznať inak ako ich poznáme počas dní v dss. určite by sme si radi takýto pobyt ešte niekedy zopakovali.  					prijímatelia sociálnych služieb marián a ilonka s podporou pracovníčky milky - 1

Politika kvality DSS Adamovské Kochanovce

Politiku kvality sme prijali ako kľúčový prostriedok na zabezpečenie dlhodobého a komplexného rozvoja organizácie, neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a napĺňanie nastavenej vízie ako dlhodobého cieľa.

Naša politika kvality vychádza z poslania organizácie a z prijatých hodnôt:

 • Neustále zvyšovať efektívnosť a kvalitu poskytovaných sociálnych služieb pri stabilnom a vyrovnanom hospodárení zariadenia, v zmysle platnej legislatívy, s ohľadom na spokojnosť prijímateľa, jeho rodinných príslušníkov ako aj ďalšie zainteresované strany.
 • Zvyšovať odbornú úroveň a kompetentnosť zamestnancov zabezpečovaním sústavného vzdelávania, supervízie, ako aj zavádzaním nových metód práce v zmysle individuálneho prístupu k prijímateľom sociálnej služby a ich špecifických potrieb.
 • Riadením a monitorovaním kľúčových procesov v zariadení zabezpečovať kvalitu poskytovaných služieb. Priebežne vyhodnocovať, prijímať opatrenia a pracovať na trvalom zlepšovaní, ktoré povedie k spokojnosti prijímateľov sociálnej služby.
 • Cieľavedome vytvárať dlhodobo pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnej služby, ako aj s ostatnými zainteresovanými osobami, spolupracujúcimi organizáciami a komunitou.
 • Vytvárať vhodné pracovné prostredie podporujúce dôveru, angažovanosť, partnerstvo a spoluúčasť. Viesť zamestnancov k zodpovednosti za vykonanú prácu, aby sa na kvalite našich služieb podieľal každý z nich. Podporovať atmosféru otvorenej a efektívnej komunikácie, plne využívať tvorivý potenciál a skúsenosti našich zamestnancov, viesť ich k tímovej spolupráci.

Prijatá Politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov a dobrovoľníkov DSS a je účinná dňom jej podpisu.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac December 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.