Úvodný informačný seminár

Úvodný informačný seminár

Úvodný informačný seminár

Vzdelávanie a príprava v oblasti prechodu z inštitucionálnych na komunitné sociálne služby v rámci podaktivity 1.2 Príprava prostredia a ľudských zdrojov na proces DI národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NPDI) boli v pondelok 23.6.2014 otvorené prvým dňom Informačného seminára, na ktorom sa zúčastnili kľúčoví manažéri zo všetkých zariadení sociálnych služieb zapojených do projektu a zástupcovia samosprávnych krajov.

 

Po oficiálnom otvorení Informačného seminára a úvodných slovách pani Lýdie Brichtovej, riaditeľky Odboru sociálnych služieb, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR) a pána Miroslava Repku, vedúceho Oddelenia národných projektov Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) boli predstavení experti metodického tímu a prebiehala obsahová časť v súlade s naplánovaným programom seminára. Ku každej téme bola otvorená diskusia s expertom prislúchajúcej oblasti, kde bolo zodpovedaných mnoho zaujímavých otázok.  

 

Stretnutie prebiehalo v príjemnej atmosfére, kde si odborníci z praxe veľmi ochotne vymieňali skúsenosti, odovzdávali podnety a nápady pre úspešné naštartovanie procesu, v ktorom vidia nádej zmeny spôsobu životu ľudí so zdravotným postihnutím a zvýšiť jeho kvalitu prechodom z inštitucionálnej starostlivosti do komunitného prostredia. O tom, že aj ľudia s postihnutím môžu žiť aktívne a hodnotnejšie prišli porozprávať pani Michaela Dobrovodská a pán Juraj Šuster z Chránenej dielne Radnička.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30