Plán uvoľňovania opatrení v DSS v súvislosti s ochorením Covid-19